ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ТА ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
Дана угода про конфіденційність розроблено відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних» та інших нормативних актів українського законодавства, що регламентують правові відносини, пов’язані зі збором, обробкою, зберіганням персональних даних, а також правом громадян на невтручання в особисте життя та правом на самовираження.
Інтернет-магазин www.brosayodinraz.com, піклуючись про розвиток взаємовідносин з клієнтами, розуміючи важливість забезпечення охорони Ваших персональних даних, з метою вирішення можливих протиріч і непорозумінь підготувало цю Угоду про конфіденційність (політику конфіденційності), далі за текстом – «Політика конфіденційності», і умови користування веб-сайтом Інтернет-магазину www.brosayodinraz.com, далі по тексту – «сайт». Будь ласка, уважно прочитайте дану сторінку, тому що інформація, викладена на ній є важливою для Вас як для Користувача сайту.
1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
1.1 У даній Політиці конфіденційності використовуються такі терміни:
1.1.1. «Адміністрація сайту» – співробітники, що уповноважені на керування сайтом, діючі від його імені, що організують та (або) здійснюють обробку персональних відомостей, а також визначають мету обробки персональних відомостей, склад персональних відомостей, що підлягають обробці, дії (операції), що здійснюватимуться з персональними відомостями.
1.1.2. «Персональні дані» — відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована
1.1.3. «Обробка персональних відомостей» — будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів, включаючи (але не обмежуючи такими): збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, передавання (розповсюдження, надавання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних відомостей.
1.1.4. «Конфіденційність персональних даних» – обов’язкове для дотримання Адміністратором або іншими отримавшими доступ до персональних даних особою вимога не допускати їх поширення без згоди суб’єкта персональних даних або наявності іншого законного підстави.
1.1.5. «Користувач сайту (надалі Користувач)» — особа, що має доступ до сайту за допомоги мережі Інтернет, та використовує сайт для власних потреб.
1.1.6. «Cookies» — невеликий фрагмент даних, що відсилається веб-сервером та зберігається на комп’ютері користувача, який веб-клієнт або веб-браузер щоразу пересилає веб-серверу у HTTP-запиті при спробі відкрити сторінку сайту.
1.1.7. «IP-адреса» — унікальна мережева адреса вузла у комп’ютерній мережі, що збудовано за протоколом IP.
2.ПРЕДМЕТ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ
2.1. Положення Політики конфіденційності визначають зобов’язання Адміністрації інтернет-магазина, які стосуються нерозголошення та конфіденційності особистих даних, наданих Користувачем. Таку інформацію (дані) Адміністрація може запросити у Користувача для оформлення реєстрації на сайті інтернет-магазину або для оформлення замовлення на купівлю Товару, який представлену в інтернет-магазині.
2.2. Користувач дає свою згоду Адміністрації сайту на обробку отриманої інформації, включаючи збір, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, виправлення), використання, поширення, знеособлення, блокування, знищення персональних даних, зазначених в анкеті, з метою заходів, спрямованих на формування бази даних учасників, складання статистичної звітності, проведення маркетингових досліджень, а також здійснення взаємодії з користувачем, в тому числі по мережах електрозв’язку, включаючи надсилання SMS-повідомлень і електронних листів, до відкликання такої згоди.
2.3. Користувач підтверджує свою згоду з тим, що Адміністрація сайту має право взаємодіяти з Користувачем шляхом здійснення прямих контактів за допомогою різних засобів зв’язку, включаючи, але не обмежуючись: поштова розсилка, електронна пошта, мережа Інтернет і ін.
2.4. Персональні дані, дозволені до обробки в рамках цієї Політики конфіденційності, включають в себе, але не обмежуються наступною інформацією:
2.4.1. ПІБ Користувача;
2.4.2. контактний телефон Користувача;
2.4.3. адреса електронної пошти (e-mail);
2.4.4. адреса доставки Товару;
3.МЕТА ЗБОРУ ТА ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
3.1. Персональні дані Користувача Адміністрація сайту може використовувати з метою:
3.1.1. Ідентифікація Користувача, що зареєстрований на сайті, для оформлення замовлення.
3.1.2. Надання Користувачеві доступу до персоналізованих ресурсів сайту.
3.1.3. Встановлення з Користувачем зворотнього зв’язку, включаючи спрямування запитів, що стосуються використання сайту, надання послуг, обробка запитів та замовлень Користувача.
3.1.4. Повідомлення Користувача про стан замовлення.
3.1.5. Надання Користувачеві ефективної клієнтської та технічної підтримки при виникненні проблем, пов’язаних з використанням сайту.
3.1.6. Надання Користувачеві, з його згоди, оновлень продукції, спеціальних пропозицій, інформації щодо цін, розсилки з новинами та інших відомостей від імені сайту або від імені партнерів сайту.
3.1.7. Здійснення рекламної діяльності за умови згоди Користувача.
3.1.8. Надання Користувачеві доступу на сторонні сайти або сервіси партнерів цього сайту з метою отримання їхніх пропозицій, оновлень або послуг.
4. СПОСОБИ І ТЕРМІНИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
4.1. Обробка Персональних відомостей Користувача здійснюється без обмеження строку, в будь-який законний шлях, у тому числі у інформаційних системах персональних відомостей з використанням засобів автоматизації або без.
4.2. Користувач погоджується з тим, що Адміністрація сайту має право передавати персональні відомості третім особам, зокрема, кур’єрським службам, організаціям поштового зв’язку, операторам електрозв’язку, виключно з метою виконання замовлень Користувача, що були оформлені на сайті.
4.3. Персональні відомості можуть бути передані уповноваженим органам державної влади тільки за наявності підстав та у порядку, визначеному чинним законодавством.
5. ОБОВ`ЯЗКИ СТОРІН
5.1. Користувач зобов’язаний:
5.1.1. Надавати інформацію, що необхідна для користування Сайтом Інтернет-магазину.
5.1.2. Оновлювати, доповнювати надану інформацію про персональні дані у випадку зміни такої інформації.
5.2. Адміністрація сайту зобов`язана:
5.2.1. Використовувати отриману інформацію виключно з метою, що вказана в п. 3 даної Політики конфіденційності.
5.2.2. Забезпечити зберігання конфіденційної інформації в таємниці, не розголошувати без попереднього письмового дозволу Користувача, а також не здійснювати продаж, обмін, опублікування або розголошення будь-якими іншими можливими способами, отриманих персональних даних Користувача, за виключенням п.п. 4.2. и 4.3. даної Політики Конфіденційності.
5.2.3. Здійснювати заходи обережності для захисту конфіденційності персональних даних Користувача згідно порядку, що зазвичай використовується для захисту такого типу інформації в діловому обороті, що існує.
5.2.4. Здійснювати блокування персональних даних, що відносяться до відповідного Користувача, з моменту звернення або запиту Користувача або його законного представника або уповноваженого органу по захисту прав суб’єктів даних на період перевірки, у випадку виявлення недостовірних персональних даних або неправомірних дій.
6. ПРАВА КОРИСТУВАЧІВ
6.1. Користувачі мають право в будь-який час дізнатися, чи були збережені їх Персональні дані, і можуть звертатися до Адміністрації сайту, щоб дізнатися їх зміст і походження, перевірити їх достовірність, або попросити їх доповнити, анулювати, оновити або виправити або перетворити в формат, що забезпечує анонімність, або блокувати будь-які дані, що зберігаються в порушення закону, а також виступити проти їх обробки за всіма без винятку законних підставах. Відповідні запити слід направляти адміністарції сайту.
7. ПОЛІТИКА ЩОДО ФАЙЛІВ COOKIE
7.1. Сайт збирає інформацію про відвідування Вами наших веб-сайтів з метою отримання статистики відвідувань і ефективності їх використання, формування персонального підходу і адаптації до інтересів кожного користувача. Ми робимо це за допомогою різних технологій, одна з яких – cookie-файли. Це дані, які веб-сайт може відправити вашому браузеру, і вони будуть збережені на вашому комп’ютері для подальшої ідентифікації його веб-сайтом.
7.2. Cookie-файли використовуються для оцінки ефективності веб-сайтів (наприклад, для вимірювання кількості відвідувачів і тривалості їх перебування на сайті), виявлення найбільш цікавих і відвідуваних тем і сторінок, а також для забезпечення зручності навігації та користування сайтом, без збору будь-якої персональної інформації. Також cookie-файли можуть бути використані для формування персонального підходу на основі вже наявного досвіду взаємодії користувача з сайтом і його перевагами. З плином часу ця інформація дозволяє поліпшити досвід.
8. БЕЗПЕКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
8.1. Інтернет-магазин www.brosayodinraz.com приймає необхідні організаційні та технічні заходи для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.
8.2. Дана Політика конфіденційності поширюється тільки на сайті Інтернет-магазину www.brosayodinraz.com. Якщо за посиланнями, розміщеними на сайті останнього, Користувач зайде на ресурси третіх осіб, Інтернет-магазин за його дії відповідальності не несе.
8.3. Персональні дані Користувача можуть бути використані в юридичних цілях в суді або на етапах, що ведуть до можливого звернення до суду в зв’язку з тим, що сайт або послуги використовувалися неналежним чином.
Користувач обізнаний про те, що адміністарції сайту може бути змушена повідомити персональні дані на вимогу органів державної влади.
9. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ КОРИСТУВАЧА
9.1. Крім інформації, що міститься в цих правилах забезпечення конфіденційності персональних даних, сайт може надавати Користувачу за запитом додаткову і контекстуальну інформацію, що стосується конкретних послуг і сервісів або збору і обробки Персональних даних.
9.2. З метою забезпечення роботи сайту та його технічного обслуговування, сайт і будь-які сторонні сервіси можуть вести файли, в яких реєструється взаємодія сайту з Користувачами (системні журнали), або використовувати з цією метою інші Персональні дані (зокрема, IP-адреса).
10. ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК
10.1. До звертання до суду з позивом щодо суперечок, які виникають із відношень між Користувачем та Адміністрацією сайту, обов’язковим є пред’явлення претензії (письмової пропозиції про добровільне врегулювання суперечки).
10.2. Отримувач претензії протягом 30 календарних днів з дня отримання претензії, письмово повідомляє заявникові претензії про результати розгляду претензії.
10.3. При неможливості досягнути згоди, суперечку буде передано на розгляд у судовий орган у відповідності до чинного законодавства.
10.4. До цієї Політики конфіденційності і відношень між Користувачем та Адміністрацією сайту застосовується чинне законодавство України.
11. ДОДАТКОВІ УМОВИ
11.1. Адміністрація сайту має право вносити зміни в справжню Політику конфіденційності без згоди Користувача.
11.2. Нова Політика конфіденційності вступає в силу з моменту її розміщення на Сайті інтернет-магазину, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.
11.3. У разі незгоди з будь-якими змінами, внесеними до Правил, Користувач повинен припинити користуватися сайтом, а також вимагати, щоб адміністарції сайту даних видалив його Персональні дані.