ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

Цей договір, в якому одна сторона ФОП Щербак Марина Олександрівна (3383215882), (надалі – Продавець, Адміністрація сайту) з одного боку, і будь-яка фізична особа, яка прийняла (акцептувала) дану пропозицію (надалі – Покупець, Замовник), з іншого боку, далі разом — Сторони, уклали даний договір (надалі — Договір), адресований необмеженому колу осіб, який є офіційною публічною пропозицією Продавця укласти з Замовниками договір купівлі-продажу електронної книги, яка розміщена на сайті brosayodinraz.com.

Продавець та Покупці при замовленні електронної книги, приймають умови цього Договору про нижченаведене.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Договірні відносини між Продавцем та Покупцями оформляються у вигляді Договору публічної оферти.

1.2. Договір публічної оферти є публічним, тобто відповідно до статей 633, 641 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх Покупців незалежно від статусу. При повній згоді з даним Договором Покупець приймає умови та порядок купівлі-продажу книги «Бросай один раз» (далі –Книга) та її оплати, здійснення замовлення та доставки книги, відповідальності за недобросовісне Замовлення та за невиконання умов цього Договору.

1.3. Даний Договір набуває чинності з моменту оплати Покупцем повної вартості Книги.

1.4. У разі, якщо Покупець є юридичною особою, співпраця із Продавцем відбуваються на підставі письмового договору купівлі-продажу Книги, який укладається Сторонами із уточненням специфічних для юридичних осіб умов.

2. ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ

«Договір публічної оферти» — публічний договір, зразок якого розміщений на Веб-сайті brosayodinraz.com, що містить пропозицію Продавця щодо продажу Книги за попередньою оплатою та замовлення Покупцем Книги.

«Акцепт» — прийняття Покупцем пропозиції Продавця щодо покупки Книги за попередньою оплатою та замовлення Книги.

«Книга» — предмет пропозиції книга «Бросай один раз», яка розміщена на Веб-сайті Продавця.

«Покупець, Замовник» — будь-яка дієздатна фізична, фізична особа-підприємець, згідно чинного українського законодавства, що відвідала Веб-сайт Brosayodinraz.com та має намір замовити, купити Книгу. При цьому Покупець здійснює реєстрацію в особистому кабінеті на сайті.

«Продавець», «Адміністрація сайту» — фізична особа-підприємець, згідно чинного українського законодавства, яка є власником та автором Книги та за допомогою Веб-сайту має намір здійснювати її продаж.

«Вартість Книги» — фіксований платіж, який встановлює Продавець для Покупців за Книгу.

«Замовлення» — належно оформлена та розміщена на Веб-сайті заявка Покупця, Замовника на замовлення книги «Бросай один раз» адресується Продавцю.

При замовленні Замовник зазначає наступну інформацію:
прізвище, ім’я та по-батькові Замовника;
адресу доставки замовлення (відділення кур՚єрської служби ТОВ «НОВА ПОШТА»);
контактний телефон;
«Сайт» — інформаційний ресурс в мережі Інтернет, який належить Продавцю, розміщений на домені: https://brosayodinraz.com

«Платіжний сервіс LiqPay» — сукупність програмно-технічних засобів, за допомогою яких Замовник здійснює грошову транзакцію з оплати за Книгу. Більше інформації про Платіжний сервіс можна дізнатися на сайті: http://liqpay.ua.

«Законодавство» — чинне законодавство України, яке може бути застосоване до правовідносин, пов’язаних з виконанням та/або які виходять з виконання описаних в цьому Договорі зобов’язань.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Продавець продає електронну книгу, а Замовник зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, оплатити за книгу «Бросай один раз» грошові кошти.

3.2. При реєстрації на сайті Замовник підтверджує, що приймає умови даного Договору, а також Політику конфіденційності Сайту.

3.3. Передача Замовнику Книги здійснюється шляхом скачування книги на Веб-сайті brosayodinraz.com за Замовленням здійснюється шляхом надсилання пакунку із книгою кур’єрською службою на адресу/відділення пункту видачі, вказану Замовником при здійсненні Замовлення.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПРОДАВЦЯ

4.1. Продавець зобов’язаний:
виконувати умови даного Договору;
перевірити якісні і кількісні характеристики книги під час її пакування на складі;
не розголошувати третім особам адресу електронної пошти Замовника, а також інші дані, отримані від Замовника при реєстрації, якщо інше не потребується в цілях виконання договірних зобов’язань перед Замовником.

4.2. Продавець має право:
отримувати плату від Замовника за оплату товару за цим Договором;
в односторонньому порядку призупинити передання книги за цим Договором у випадку порушення Замовником умов цього Договору;
зупиняти здійснення будь-яких операцій Замовнику, що становлять предмет цього Договору, у випадку, якщо Замовник належним чином не виконує обов’язки, передбачені цим Договором.

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

5.1. Замовник зобов’язаний:
зареєструватися в особистому кабінеті на сайті Продавця;
при реєстрації слідувати вказівкам Продавця про порядок реєстрації, розміщеному на сайті Продавця;
оплатити повну вартість книги та отримати Замовлення на умовах цього Договору;
ознайомитись з інформацією про книгу, яка розміщена на сайті Продавця;
при отриманні книги у кур’єрській службі впевнитися у цілісності та комплектності книги шляхом огляду вмісту упаковки. У випадку виявлення пошкоджень чи неповної комплектації сповістити про це Адміністрацію сайту протягом 1 (одного) дня шляхом надсилання відповідного повідомлення на електронну пошту Веб-сайту: info@brosayodiraz.com При повідомленні на електронну пошту про виявлені пошкодження слід обов’язково зазначити електронну пошту, а у разі наявності фотознімків виявлених пошкоджень, долучити їх до такого повідомлення;
використовувати книгу виключно в особистих цілях, для читання, а також сімейних, домашніх та інших потреб, не пов’язаних із здійсненням підприємницької діяльності.

5.2. Замовник має право:
скачати електронну версію книги або зробити замовлення на відповідній сторінці Веб-сайту brosayodinraz.com;
вимагати від Продавця виконання умов цього Договору.

5.3. Замовник не має права:
здійснювати виготовлення (тиражування) книги ресурсу або її частини в будь-якій формі з метою подальшого розповсюдження;
доводити зміст книги до загального відома з використанням мережі Інтернет та інших цифрових мереж шляхом опублікування копій/фотографій частин тексту. Замовник попереджений про те, що порушення п. 5.3. Договору є порушенням законодавства про авторське право та тягне за собою накладення відповідальності, передбаченої діючим законодавством України, а також нормами міжнародного права.

6. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

6.1. Для здійснення замовлення у Продавця, Замовнику потрібно пройти реєстрацію на Сайті у встановленому порядку. Реєстрація на Сайті здійснюється з використанням особистої електронної пошти, необхідної для авторизації, та номеру телефону.

6.2. Замовник самостійно оформлює Замовлення на відповідній сторінці Веб-сайту brosayodinraz.com натискаючи кнопку «Оформить заказ» та заповнюючи відповідні дані про отримувача замовлення.

6.3. Строк формування (опрацювання) Замовлення 3 (три) робочі дні з моменту його оформлення.

6.4. Продавець не несе відповідальність за невиконання та/або неналежне виконання зобов’язань по оформленню та/або доставці Замовникові книги, якщо зазначене порушення пов’язане з наданням недостовірних та/або недійсних даних про Замовника, а так само невиконанням Замовником умов цього Договору.

6.5. Виконавець також не несе відповідальність за невиконання та/або неналежне виконання зобов’язань по оформленню та/або доставці Замовникові книги, якщо зазначене порушення пов’язане виключно із неналежним виконанням своїх зобов’язань кур’єрською службою.

6.6. Наявність книги може змінюватися без попереднього повідомлення про це. Такі зміни відображаються на сайті.

6.7. Допускається зміна складу Замовлення до його обробки Адміністрацією сайту за погодженням із Замовником.

6.8. Всі питання, пов’язані з замовленням книги Замовник може направити до Адміністрації сайту за електронною адресою: info@brosayodinraz.com.

7. ЦІНА ДОГОВОРУ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ ТОВАРУ.

7.1. Замовник може купити книгу, оплативши її шляхом переказу коштів у безготівковій формі на користь Продавця за допомогою Платіжного сервісу LiqPay, яка інтегрована у Сайт Продавця, та замовити доставку книги на Сайті.

7.2. Підтвердження надання доступу на завантаження Адміністрацією сайту здійснюється після надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок Продавця. Платіжний сервіс LiqPay забезпечує видачу Замовнику електронної квитанції, що підтверджує оплату Замовлення.

7.3. Сайт приймає оплату за замовлення абонемент в українській гривні у безготівковій формі за допомогою Платіжного сервісу LiqPay.

7.4. Ціна Договору зазначається на сайті brosayodinraz.com. Ціна може змінюватись, інформація про зміну ціни також зазначатиметься на сайті.

8. УМОВИ ДОСТАВКИ КНИГИ

8.1. Замовник отримує книгу за допомогою сервісу кур’єрської служби.

8.2. Передача книги кур’єрської служби здійснюється Продавцем протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту Замовлення, якщо інше не зазначено на сайті.

8.3. При доставці книги кур’єрською службою, Замовник у повному обсязі і беззастережно погоджується із Правилами перевезення вантажів цього перевізника. Оплата послуги доставки до пункту кур’єрської служби здійснюється за рахунок Продавця.

8.4. При отриманні книги на відділеннях видачі кур’єрської служби Замовник зобов’язаний керуватися своїми обов’язками, які встановлені п. 5.1. цього Договору. Зі свого боку, Продавець в межах своїх можливостей належним чином забезпечує відвантаження книги у кількості, що була замовлена Замовником, в належному стані і якості, до пунктів відправки кур’єрської служби.

8.5. У разі, якщо Замовник не повідомляє Адміністрацію сайту про виявлені недоліки отриманої книги в порядку передбаченому п. 5.1. цього Договору, Сторони погодили, що отримання Замовником книги визнається у належному стані – без будь-яких механічних пошкоджень та у повній комплектності.

8.6. У разі неотримання Замовником замовлення з відділення видачі кур’єрської служби протягом строку, встановленого правилами цієї кур’єрської служби, замовлення повертається до Продавця. При цьому замовлення Замовника вважається виконаним.

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

9.1. Сторони відповідають за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору в порядку, передбаченому цим Договором та чинним законодавством України.

9.2. У разі виникнення спорів, пов’язаних з виконанням Сторонами цього Договору, Сторони зобов’язуються вирішувати їх шляхом переговорів.

10. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

10.1. Сторони не несуть відповідальності за невиконання будь-якого зі своїх зобов’язань, за винятком зобов’язань по оплаті, якщо доведуть, що таке невиконання було викликано форс-мажорними обставинами, тобто подіями або обставинами, дійсно знаходяться поза контролем такої Сторони, настали після укладення цього Договору, що носять непередбачений і невідворотний характер.

До форс-мажорних обставин належать, зокрема, природні катаклізми, страйки, пожежі, повені, вибухи, обмерзання, війни (як оголошені, так і неоголошені), заколоти, загибель товару, затримки перевізників, викликані аваріями або несприятливими погодними умовами, небезпеки і випадковості на морі, ембарго, катастрофи, обмеження, що накладаються державними органами (включаючи розподілу, пріоритети, офіційні вимоги, квоти і ціновий контроль), якщо ці обставини безпосередньо вплинули на виконання цього Договору.

10.2. Сторона, для якої стало неможливим виконання зобов’язань за цим Договором через настання форс-мажорних обставин, повинна негайно інформувати іншу Сторону в письмовому вигляді про виникнення вищевказаних обставин, а також протягом 30 (тридцяти) календарних днів надати іншій Стороні підтвердження форс-мажорних обставин. Таким підтвердженням буде довідка, сертифікат або інший відповідний документ, виданий уповноваженим державним органом, розташованим за місцем виникнення форс-мажорних обставин.

10.3. Час, який потрібен Сторонам для виконання своїх зобов’язань за цим Договором, буде продовжено на будь-який термін, протягом якого було відкладено виконання через перераховані обставини.

10.4. Якщо через дію обставин непереборної сили невиконання зобов’язань за цим Договором триває більше трьох місяців, кожна із Сторін має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, письмово повідомивши про це іншу сторону.

Незважаючи на настання форс-мажору, перед припиненням цього Договору внаслідок форс-мажорних обставин Сторони здійснюють остаточні взаєморозрахунки.

11. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

11.1. Правила одержання, зберігання, обробки, використання й розкриття Персональних, Загальнодоступних та інших даних, що надаються Продавцем Замовнику при використанні ним Сайту визначено Політикою конфіденційності Сайту.

11.2. Продавець має право в будь-який час в односторонньому порядку змінювати умови цього Договору. Такі зміни вступають в силу з моменту розміщення нової версії Договору на Сайті.